• Naše škola sídlí v původní kamenné budově z roku 1870. V průběhu let prošla několika rekonstrukcemi, při poslední z nich byla vyměněna okna, zbudována půdní vestavba, položena nová střecha, vyměněno topení, zrekonstruovány 2 třídy a zcela předělány toalety. Součástí školy je také zahrada s altánkem, multifunkčním hřištěm a hracími prvky.

   

 • V současné době škola funguje jako malotřídka se 3 třídami. Škola má všechny ročníky 1. stupně (1.-5. třídu). Třídy jsou tvořeny spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Počet žáků se pohybuje od 30 do 50. V roce 2017/2018 bude ve škole 45 žáků. Do školy dojíždějí děti i ze spádových oblastí: Bližná, Muckov, Mokrá a Hůrka.

    

 • Ve škole pracují:
  Mgr. Věra Daňová – ředitelka (3. a 4. ročník)
  Mgr. Michaela Rokosová – učitelka (2. a 5. ročník)
  Mgr. Dagmar Daňová – učitelka (1. ročník)
  Jitka Mischková - vychovatelka ŠD

 • Zřizovatelem školy je Obec Černá v Pošumaví. Škola je zapojena do projektu    Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ v Černé v Pošumaví    a do výzvy  EU peníze školám . V rámci projektu vznikla mimo jiné i sada učebních materiálů z oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce. Více zde.