• Škola disponuje 3-mi třídami, televizní místností a ředitelnou. V každé třídě je 6 počítačů s tiskárnou, v ředitelně kopírovací zařízení. Využíváme i moderní interaktivní tabule. Pro tělovýchovné aktivity je k dispozici školní tělocvična, zahrada s multifunkčním hřištěm a velké obecní hřiště nedaleko školy.

   

 • Ke škole náleží také školní družina, která je umístěna v budově školy (půdní vestavba), školní jídelna se nachází v areálu MŠ. Provoz družiny je ráno od 6:45 do 7:45 hodin, odpoledne od 11:45 do 15:40 hodin. Přesun žáků mezi školou a družinou probíhá v doprovodu vychovatele ŠD či učitele ZŠ. Za služby školní družiny rodiče školné nehradí.

   

 • Výuka je vedena podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ – pro děti bez rozdílu rasy, náboženského vyznání, rodinné situace a zdravotního či tělesného postižení.

   

 • V naší škole probíhá ve 3., 4. a 5. ročníku výuka anglického jazyka.

   

 • Žáci mají možnost i bezplatného vyžití v zájmových kroužcích (sportovní, kroužek cizího jazyka, zdravotní, počítačový a další).