Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Ve středu 1. dubna 2020 se koná zápis žáků do 1. třídy zdejší školy. Zveme děti, které dosáhnou 31. 8. 2020 věku 6 let, aby přišly od 13:00 do 16:00 hodin do budovy školy. Rodiče prosíme, aby vzali rodné listy a OP.