Zápis dětí do 1. třídy

V úterý 3. dubna 2018 se koná zápis žáků do 1. třídy zdejší školy. Zveme děti, které dosáhnou 31. 8. 2018 věku 6 let, aby přišly od 13.30 do 16.00 hod. do budovy školy. Rodiče prosíme, aby vzali rodné listy a OP.

                                                       ředitelka školy

                                                     Mgr. Věra Daňová