Změna zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/202

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci bude zápis dětí do 1. třídy probíhat bez jejich přítomnosti ve škole (dle nařízení MŠMT). Bude se jednat pouze o formální zápis.

Do 1. dubna 2020 obdržíte na Vaši adresu žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Černá v Pošumaví a další potřebné dokumenty.

Vše vyplníte a odešlete poštou na adresu školy nebo osobně předáte ve škole od 9 do 11 hodin.

Termín podávání žádosti: 1. 4. 2020 – 20. 4. 2020

Po obdržení Vaší žádosti vydáme rozhodnutí o přijetí dítěte, které Vám poté opět doručíme.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba, abyste si vyřídili doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

 

Ředitelka ZŠ Černá v Pošumaví Mgr. Věra Daňová