Pomocníček pro prvňáčka

                                                - co by měl umět?

                                                - co potřebuje od rodičů?

 

 

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018  

 

Volné dny a svátky

Podzimní prázdniny: 26. - 27.10. 2017           28.9. 2017
Vánoční prázdniny: 23.12. 2017 - 2.1. 2018   17.11. 2017
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018   2. 4. 2018
Jarní prázdniny: 12. - 18. 3. 2018   1. a 8. 5. 2018
Velikonoční prázdniny: 29.3. - 30.3. 2018    
Šk. rok bude ukončen: 29.6. 2018    
Hlavní prázniny: 2.7. - 31.8. 2018    

 

 

 

Zájmové kroužky

Čtenářská gramotnost          

   

Anglický jazyk                    

   

Zdravotní                           

   

Počítačový